Machynlleth map

March 29, 2016
Do in Machynlleth, Map of

Route Details

 • Region/Area: Mid Wales
 • Distance: 25 miles
 • Classification: Challenge
 • Traffic: Mostly on quiet roads
 • Surface: Tarmac
 • Start: Machynlleth
 • Finish: Caersws

Route Description

This is very much the wild section of Lon Las Cymru, and is essentially one big mountain pass.

Riding to over 500m, the highest on-road National Cycle Network section in Wales, combined with the stunning views of Snowdonia from the Wynford-Vaughn-Thomas memorial and the way the route circles the hills above Llyn Clywedog, you can experience real escapism and solitude.

The route from Llanidloes to Caersws takes you away from Lon Las Cymru, but links nicely to the rail network.

For more information take a look at the Lon Las Cymru North cycling map.

Things to see and do

Free Maps and Leaflets

Machynlleth i Gaersws drwy Lanidloes a Phenffordd-las

Manylion Llwybr

 • Rhanbarth/Ardal: Canolbarth Cymru
 • Pellter: 25 milltir
 • Traffig: Ar Ffyrdd Tawel
 • Wyneb: Tarmac
 • Dosbarthiad: Heriol
 • Cychwyn: Machynlleth
 • Gorffen: Caersws

Disgrifiad o’r Llwybr

Dyma’n sicr adran wyllt Lôn Las Cymru, ac un bwlch mynydd mawr ydyw yn y bôn.

Gan feicio dros 500m uwchlaw lefel y môr, adran ar y ffordd uchaf y Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol yng Nghymru, ynghyd â’r golygfeydd trawiadol o Eryri a geir o gofeb Wynford Vaughan-Thomas a’r modd y mae’r daith yn cylchu’r bryniau uwchlaw Llyn Clywedog, gallwch brofi dihangfa ac unigedd gwirioneddol.

Mae’r daith o Lanidloes i Gaersws yn mynd â chi oddi ar Lôn Las Cymru, ond mae’n cysylltu’n daclus gyda’r rhwydwaith rheilffyrdd.

Source: www.sustrans.org.uk
RELATED VIDEO
Machynlleth - Nantyrarian Loop, MTB Ride
Machynlleth - Nantyrarian Loop, MTB Ride
A virtual foray into the Machynlleth loop - Part 1
A virtual foray into the Machynlleth loop - Part 1
Lost In the Machynlleth Loop
Lost In the Machynlleth Loop
RELATED FACTS
Share this Post
latest posts
follow us
popular posts